# اسپیدز

نظری اجمالی به نتایج کاوشهای باستانشناسی گورستان اسپیدژ بزمان شهرستان ایرانشهر

شهرستان ایرانشهر در میان سایر شهرستانهای  بلوچستان  از نظر تعداد دارای بیشترین و در عین حال از نظر اهمیت با ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 11 بازدید

دومين تصوير انسان بدون تن‌پوش در اسپيدژ کشف شد

                        کشف تصوير مردي بدون تن‌پوش روي ظرف سفالي در گورستان باستاني اسپيدژ ، تعجب باستان‌شناسان را برانگيخت. تهران،ميراث‌خبر_ ميراث استانها، حسن ظهوري_ دومين نقش انسان که ... ادامه مطلب
/ 18 نظر / 19 بازدید