اسيپيدژ تمدن فراموش شده

در جنوب شرقی ايران شهرستان ايرانشهر قرار دارد و در شمال شهرستان ايرانشهر شهر بزمان قرار دارد و در جنوب غربی بزمان قلعه ای به نام اسپيدژ يا به زبان محلی اسپيدز قرار دارد باستان شناسان تمدن اسپيدز را ۵۰۰۰ هزار سال قبل تخمين زده اند تمدنی از عصر مفرغ تمدنی با ساکنان پيشرفته که از تکنولوژيی با لا برخوردار بودند 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید