'پيکان سنگى اسپيدژ باستان شناسان را شگفت زده کرد'

بنازم اسپيدز را

 

باستان شناسان که در چند روز گذشته در اسپيدژ سيستان و بلوچستان ظروفى با نقش صليب شکسته را يافته بودند ديروز يک پيکان سنگى را کشف کردند که با جديدترين فناورى هاى هزاره سوم پيش از ميلاد ساخته شده است.

پيکان سنگى اسپيدژ که در گورستان يافت شده و محققان را شگفت زده کرده است از سنگ سياه ساخته شده و داراى ويژگى هاى خاصى است که آن را از ساير پيکان هاى سنگى بدست آمده از محوطه هاى پيش از تاريخ ممتاز کرده است. به گفته محمد حيدرى ، سرپرست هيات باستانى اسپيدژ به ايرنا تفاوت اين پيکان با ديگر پيکان هاى سنگى به دست آمده در مناطق مسکونى و سکونت گاه هاى انسانى پيش از تاريخ در تکنيک و روش ساخت آن است. وى افزود: پيکانهاى ديگر با روش وارد کردن ضربات چکشى ۲ سنگ بر روى هم و تراشه بردارى از يکى از آنها ساخته مى شوند اما در پيکان مکشوفه در روش ساخت نهايى از سايش و صيقل استفاده شده است. اين پيکان برخلاف ساير پيکان ها داراى سطحى صاف و هموار است و به کارگيرى قوانين آيروديناميک در ساخت آن از شگفتى هاى ديگر آن است. حيدرى گفت : با اندکى تامل بر تکنيک و هنر ساکنان اسپيدژ در هزاره سوم پيش از ميلاد مى توان به سطح بالاى دانش و فناورى در دوران پيش از تاريخ ايران پى برد.

 

/ 0 نظر / 31 بازدید